Op 3 september 1923 is de BPKV opgericht. Een commissie van tien personen schreven  een vergadering uit die werd bezocht door ongeveer 35 personen. Op deze vergadering werd een bestuur gekozen. 

Op 18 oktober volgde de tweede vergadering. De konijnenvereniging en de pluimveevereniging werden toen samengevoegd. Personen buiten Borne konden toen ook lid worden. Het ledenaantal groeide uit in 1925 tot 94 en in 1927 tot maar liefst 113. Dit kwam hoofdzakelijk door het organiseren van tentoonstellingen. 

In de jaren 1928-1935 waren de crisisjaren, er werden veel leden verloren en het aantal ingezonden dieren liep sterk terug. In 1936 werd het 12 1/2 jaar jubileum gevierd, met een ledenaantal van 94 werd de tiende show, geopend door burgemeester Schaepman, georganiseerd. Na de jaren 1937 werd begonnen met het organiseren van districttentoonstellingen. 

In 1953 werd het 30-jarig bestaan gevierd, het ledenaantal was inmiddels gegroeid tot 123 en in 1963 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een grote show – met 500 inzendingen – die de naam van Twenteshow kreeg. 

Van 1964 tot 1979 werden alleen clubshow’s gehouden, tot dat er in 1980 een start werd gemaakt met het evenement DIERGAARD. In 1983 vierden we ons jubileum (60 jaar) met een regionale show ondergebracht bij diergaard, die voorts elk jaar werd georganiseerd, in 1987 werden de eerste contacten gelegd met de sportvrienden uit Rheine.

Van 1988 tot 1995 stijgt het aantal dieren tot 1.600 tot het einde van diergaard en werd de open tentoonstelling voortgezet in de sporthal Het Wooldrik aan de Bornebroeksestraat in Borne. Sinds enkele jaren houdt de BPKV haar Clubshow samen met de HKSV Hengelo in Hengelo onder de naam Noabershow. De inzendingen van de betrokken verenigingen vullen elkaar complementair zeer goed aan wat het voor bezoekers daardoor een zeer gevarieerde en complete show maakt.

 

 

Pin It on Pinterest