KLN

http://www.kleindierliefhebbers.nl/

De KLN-prijzen gelden voor ALLE KLN-diergroepen, dus ook voor cavia’s, kleine knaagdieren en serama’s, AOC en Vrije Klasse.

NIEUWE TEKST (2017)  KLN-PRIJZEN VOOR HET VRAAGPROGRAMMA EN DE CATALOGUS

Ereprijs 400 – Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste 94 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Mobiel: 06-40176696

 

Toekenning

  1.  De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
    b.    De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
    c.    De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond.
    d.    Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.
    e.    Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond NBvV komen in aanmerking.

Pin It on Pinterest